Schematerapi och övriga tjänster

Schemabehandling är en innovativ terapi utvecklad för människor där KBT, kognitiv beteendeterapi, kanske inte hjälper tillräckligt. Denna terapi undersöker mönster, så kallade scheman. Det kan röra sig om långvariga beteendemönster tankar, minnen och känslor som har utvecklats från barndomen till vuxenlivet.

Schemabehandling kombinerar delar av KBT, gestaltterapi och objektrelationer i ett systematiskt tillvägagångssätt, vilket hjälper människor att övervinna sina längre emotionella problem och de problem de möter i sina relationer med andra.
För mig är det viktigt att använda en metod jag känner har starkt forskningsstöd och är upplevelsebaserad. Det gör att jag kan använda mig av en rik teoribildning och skräddarsy varje behandling efter klientens behov.

Som exempel. Vi jobbar t. ex. med rädslor för nya utmaningar som ledare.
Tillsammans gör vi en kartläggning och använder en frågeankät. Därefter går vi  igenom aktuella s.k. scheman såsom t. ex. schema av underkastelse eller sökning efter godkännande, (två av 18 existerande scheman). Vi arbetar med ex. på situationer och känslor. Och observerar vilka tillstånd,  s.k. moods, som kan uppstå.
Och vi utmanar gamla ”sanningar” t.ex. den inre kritikern som ”lärt oss” att inte duga hur väl vi än försökt.

Mer om schematerapi

KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. Inom kognitiv beteendeterapi antar man att operant inlärning och klassisk betingning är centrala delar för hur problem uppstår och vidmakthålls.  

Utveckling ledare/chef

i många beslut är vi ensamma. Det kan vara viktigt att tillsammans få guida sig fram till beslut tillsammans med en rådgivare.  Jag har arbetat länge som kommunikationschef inom privat sektor, kommun,  landsting och staten. Dessa erfarenheter kombinerat med min fördjupning i KBT och schematerapi har gett mig möjlighet att fungera som samtalsstöd för människor med ledarfunktion.  Jag erbjuder vid överenskommelse ett program jag kallat Det inre och yttre ledarskapet. 

Onlinebaserat

De flesta av mina tjänster, inklusive schematerapi går utmärkt att utföra online. Jag använder mig av bokningssystemet Ahum som även tillhandahåller en utmärkt och säker plattform. 

Tidsbokning

närvaro viktigt vid schematerapi